KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Mirau - Slovenská detská móda

Staré 177
07223 Staré
Slovensko

Email: info@mirau.sk
IČO:50 924 460

DIČ: SK2120531006

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.41614/V

Telefón: +421 944 553 832