Kontaktné informácie

MIRAU s.r.o.
Staré 177
07223 Staré
 
IČO:50 924 460
DIČ: 2120531006

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.41614/V
 

 

Žiadosti o všeobecné informácie:
Tel: +421 944 553 832
e-mail: info@mirau.sk

Dizajn 
tel.: +421 949 233 105
e-mail: mata@mirau.sk